1. Stigting van die kerk
  2. Afgestig
  3. Weer herenig as Albanie Gemeente
NG Kerk Albanie
Scroll af vir meer inligting

Gedagte uit die Bybel:

Psalm 18:3
“Die Here is my rots, my skuilplek en my redder,
my God, my rots, by Wie ek skuil,
my skild en sterk verlosser,
my veilige vesting.”


Bestuur en Admin

Leraar

Voorsitter van die Kerkraad

Ds Strauss de Jager

Markstraat 56

Tel: 046 622 4598

Sel: 083 633 0881

E-pos: strauss@imaginet.co.za

Marius Crouse

Tel: 046 6229716

Sel: 083 409 5566

E-pos: crouse75601@gmail.com

Koster van Riebeek-Oos

Skriba/Koster van Grahamstad

Gavin Blamire

Sel: 078 746 0783

Mariette Barnardt

Hillstraat 42

Tel/Faks: 046 622 4539

Sel: 081 494 5500

Orrelis

Rentia Els

Sel: 083 950 5039

Skriba

Kantoorure

Mariëtte Barnardt

Tel/Faks: 046 622 4539

Sel: 081 494 5500

E-pos: skriba@ngkerkalbanie.co.za

Maandae, Woensdae, Vrydae:
09:00 - 12:00

Donderdae:
09:00 - 11:00

Algemene Inligting

Huwelike: Meld ses maande voor die tyd aan by 'n leraar

Doop: Registreer twee maande voor die tyd by die kantoor

Nuwe Intrekkers: Plaas u naam, adres en telefoonnommer in kollektebordjie, of skakel 'n leraar

Bankbesonderhede vir direkte inbetalings

NG Kerk Albanie

ABSA

Tjekrekening nr: 100 310 1157

Bankkode: 632005

(Meld asb u naam as verwysing)


NG Kerk Albanie

 

BEDIENINGE EN KONTAKPERSONE

GEMEENSKAP:

Kleingroepe Hennie Grobbelaar 046 6222204
Aksie Liefde/Gasvryheid Kerkraad  
Riebeek-Oos diakens Victor Clarke 072 106 6148
Riebeek-Oos Streek Sameroeper Tommie van Kerken 046 622 6940
Fonteinskloof ouderling Madelein Heinen 082 441 4708
Fonteinskloof diaken Elizna Nel 046 622 8070

TOERUSTING:

   
Kategese Ronel Crouse 083 9295224
Vrouebybelstudie Lorraine Fourie 046 622 7708
Voorsitter van die Kerkraad Marius Crouse 046 622 9716
Leier-ouderling Pieter Oosthuizen 083 299 8121
Leier-diaken Lieb Liebenberg 083 335 3648
Finansies Marius Crouse 046 622 9716
Belydenisklas Henk Myburgh 079 887 4485
     

UITREIK:

   
Choses Jeug Chrisstel Tellus 078 261 8832
Plaasbedieninge Matroos de Lange 071 292 2441
Senior Bedieninge Marie Nel 082 770 5403
  Rolene Karsten 046 622 9620

AANBIDDING:

   
Tuin Koster 046 622 4539
Koor/Gemeentesang Rentia Els 083 376 5090
Gebedsgroep Salomie Rochner 046 636 1583
Blomme Kerkkantoor 046 622 4539
Lofprysingsgroep Ronel Crouse 046 622 9716