1. Stigting van die kerk
  2. Afgestig
  3. Weer herenig as Albanie Gemeente
NG Kerk Albanie
Scroll af vir meer inligting

Gedagte uit die Bybel:

Johannes 14:27
“Vrede laat Ek vir julle na;
my vrede gee Ek vir julle.
Die vrede wat Ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie.
Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie.”


Bedienings

ALBANIE GEMEENTE

Die NG Kerk Albanie bedien ongeveer 1000 lidmate (van geboorte - 95 jaar oud), oor feitlik die hele Albanie landdrosdistrik, met bedieningspuntepunte tot so ver as 70 km, bv Kommadagga, uithoeke soos Martindale, plase langs die Koonaprivier en anderkant die Visrivier op Salisbury Plain, en langs die N2 vanaf die Boesmans- tot by die Visrivier. Benewens Grahamstad, waar die meeste lidmate woon, word gereelde dienste gehou te Riebeek-Oos, Fonteinskloof, asook van tyd tot tyd by Seven Fountains en selfs Hooggenoeg. Bediening reik ook uit na die breër gemeenskap, bv. aftree-oorde en gesamentlike projekte met die ander kerke van Grahamstad.Terug na die Menu

© 2020 Nureka Webpage Developers