1. Stigting van die kerk
 2. Afgestig
 3. Weer herenig as Albanie Gemeente
NG Kerk Albanie
Scroll af vir meer inligting

Gedagte uit die Bybel:

Psalm 4:8
“U het my reeds
groter vreugde laat belewe
as wat daar is by mense
wat koring en wyn in oorvloed het”


Kontak Ds Strauss de Jager

Selnommer: 083 633 0881 of Tel: 046 622 4598

REëLINGS in die KERK

 BLOMME

 1. INDIEN U NIE SELF U RANGSKIKKING DOEN NIE, IS DIT RAADSAAM OM U BLOEMISTE VAN ONDERSTAANDE REëLINGS TE VERGEWIS:             
 2. Beskikbaarheid van blommestaanders kan nie gewaarborg word nie. U sal moontlik self u staanders moet voorsien.
 3. U kan ongelukkig ook nie ’n dag of meer voor die tyd u blomme in die kerk kom rangskik nie. U bloemiste moet die blomme tuis rangskik, en dan met die koster vir ’n geskikte tyd reël om die blomme kerk toe te bring. Blomme moet onmiddellik na die diens, in die teenwoordigheid van die koster, verwyder word .
 4. Water in blompotte moet tot die minimum beperk word omdat dit op die matte stort. Indien watervlekke op die matte veroorsaak, sal u vir die skoonmaak of skade verantwoordelik gehou word.
 5. Geen sproei, blinkertjies of kleurstof mag op rangskikkings gespuit of geplak word nie. Dit mag skade aan die banke of matte aanbring, waarvoor u dan verantwoordelik gehou sal word.
 6. Blomstaanders met skerp rante as basis mag nie gebruik word nie aangesien dit die matte beskadig.
 7. Bloemiste moet vooraf, ten minste ’n dag voor die troue, met die koster reël vir ’n geskikte tyd om die blomme in die kerk te plaas.

KERKBANKE

 1. Slegs rekkies of linte mag gebruik word om versierings of blomme aan die banke vas te heg. Geen kleeflint of enige soort gom mag gebruik word nie. Alle versierings moet asseblief onmiddellik na afloop van die diens van die banke verwyder word.

 TEKEN VAN REGISTER

 1. Die registers word gewoonlik (nie noodwendig nie) op ’n tafel in die kerk onderteken. U is self verantwoordelik vir enige versierings (soos ’n ruikertjie of tafeldoek) vir die tafel.

 ELEKTRONIESE APPARAAT

 1. Die gebruik van elektroniese klankapparaat (soos CD-spelers, bandmasjiene, luidsprekers, musiekinstrumente, ens.) word nie toegelaat nie. Onder geen omstandighede mag enige elektroniese apparaat aan die kerk se klanksisteemgekoppel word nie.

 VIDEO-OPNAMES

 1. Geen video-opnames met skerp ligte wat steurend vir die gemeente of bruidspaar kan wees, word tydens die huweliksdiens toegelaat nie. Dit sluit ook alle losstaande beligting in.

ORRELIS

Ons verkies dat u van ons eie orrelis, Rentia Els, se dienste gebruik maak. Sy kan gekontak word by  046 622 2342 (h)

U kan egter ook u eie orrelis kies. U is self verantwoordelik vir haar/sy vergoeding. Indien u wel ’n ander orrelis gebruik, moet toestemming van ons gemeente se orrelis verkry word - ook minstens 2 maande voor die troudatum. U orrelis is dan geregtig op een uur oefentyd op die orrel, wat ook met ons orrelis en die koster gereël moet word.

KOSTER

Die koster is beskikbaar by 0835018816. U kan ook 'n boodskap by die kerkkantoor los.Die koster word deur die kerkkantoor van u troue in kennis gestel sodra u die aangehegte vorm by die kerkkantoor ingehandig het en u die fooi betaal het. U moet asseblief vooraf self met die koster reël i.v.m.'n geskikte tyd om u blommerangskikkings in die kerk in te bring en vir 'n oefenlopie. U is geregtig op een oefenlopie voor die troue sonder betaling van enige ekstra fooie. Dit is ook u verantwoordelikheid om een dag voor die troue die koster, die huweliksbevestiger en orrelis te herinner aan u huwelik, asook om hulle van enige veranderinge wat aan die oorspronklike reëlings aangebring is, in kennis te stel.

 Terug na die Menu

© 2020 Nureka Webpage Developers