Visie:

Albanie gemeente wil, saam met Jesus gaan, oor grense:

  1. grense van selfgenoegsaamheid, en deur Jesus op God te fokus      - AANBIDDING

  2. grense van vreemdheid en koudheid, en mekaar as familie lief te hê       - GEMEENSKAP

  3. grense van onkunde en onwilligheid, en toegerus te word tot diens         - TOERUSTING

  4. grense van onverskilligheid, en te gaan waar God ons stuur na mense in nood en mense sonder Christus                                 - UITREIK

 

Gedagte vir die maand:

-Psalm 18:3-
“Die Here is my rots, my skuilplek en my redder,
my God, my rots, by Wie ek skuil,
my skild en sterk verlosser,
my veilige vesting.”