Leraars

Ds. Strauss de Jager:

Markstraat 56

Tel:       046 622 4598

Sel:       083 633 0881

E-pos:  strauss@imaginet.co.za

 

Hulpleraars:

Ds. Samual Murray:

Merry Hill, Kenton-on-Sea

Sel: 083 442 8283

Tel: 046 648 2416

 

Ds. Nico Weber:

Sel: 082 922 4650

 

Gedagte vir die maand:

-Psalm 18:3-
“Die Here is my rots, my skuilplek en my redder,
my God, my rots, by Wie ek skuil,
my skild en sterk verlosser,
my veilige vesting.”