Fonteinskloof

Wyksdiens:

Elke tweede Sondag van die maand.

Ouderling: Willie Heinen (046 622 7775)

Diaken: Madelein Heinen

 

 

Gedagte vir die maand:

-Psalm 18:3-
“Die Here is my rots, my skuilplek en my redder,
my God, my rots, by Wie ek skuil,
my skild en sterk verlosser,
my veilige vesting.”