Doop

Registreer twee maande voor die doop by die Kerkkantoor en kontak Ds Strauss de Jager vir doopkategese

Kry die doopdokument hier

Gedagte vir die maand:

-Psalm 18:3-
“Die Here is my rots, my skuilplek en my redder,
my God, my rots, by Wie ek skuil,
my skild en sterk verlosser,
my veilige vesting.”