Admin:

Leraar

Hulpleraar

Strauss de Jager

Markstraat 56

Tel: 046 622 4598

Sel: 083 633 0881

E-pos: strauss@imaginet.co.za

Samual Murray

Merry Hill, Kenton-on-Sea

Tel: 046 648 2416

Sel: 083 442 8283

E-pos: smurray.za@gmail.com

Kerkraadsvoorsitter

Koster

Joubert Retief

Sel: 082 629 8409

Tel: 046 622 9540

E-pos: jcr@imaginet.co.za

Schalk van Niekerk

Hillstraat 42

Tel: 046 622 7418

Sel: 083 737 4322

Orrelis

Koster: Riebeek-Oos

Rentia Els

Tel: 046 622 2342 (h)

Hein Seal

Sel: 083 950 5039

Skriba

Kantoorure

Mariƫtte Barnardt

Tel/Faks: 046 622 4539

Sel: 081 494 5500

E-pos: skriba@ngkerkalbanie.co.za

Maandae, Woensdae, Vrydae:
09:00 - 12:00

Donderdae:
09:00 - 11: 00

Algemene Inligting

Huwelike: Meld ses maande voor die tyd aan by 'n lelaar

Doop: Registreer twee maande voor die tyd by die kantoor

Nuwe Intrekkers: Plaas u naam, adres en telefoonnommer in kollektebordjie, of skakel 'n leraar

Bankbesonderhede vir direkte inbetalings

NG Kerk Albanie

ABSA

Tjekrekening nr: 100 310 1157

Bankkode: 632005

(Meld asb u naam as verwysing)

 

BEDIENINGE EN KONTAKPERSONE

GEMEENSKAP:

Selgroepe Strauss de Jager 046 622 4598
Aksie Liefde/Gesante Kerkraad  
Die Gesant (Nuusbrief) Mariƫtte Barnardt 046 622 4539
Gasvryheid / Verwelkoming    
     

TOERUSTING:

   
Kategese / AlbanieKids Lieb Liebenberg 083 335 3648
Vrouebybelstudie Lorraine Fourie 046 622 7708
Voorsitter van die Kerkraad Joubert Retief 046 622 9540
Leier-ouderling Lorraine Fourie 046 622 7708
Leier-diaken Lieb Liebenberg 083 335 3648
Riebeek-Oos Streek Sameroeper Tommie van Kerken 046 622 8189
Finans Marius Crous 046 622 9716
Eiendom Schalk van Niekerk 046 622 7418
Belydenisklas Ivan Stevens 072 424 8914
     

UITREIK:

   
Uitreik Ivan Stevens 072 424 8914
Plaasbedieninge Matroos de Lange 046 622 2176
Senior Bedieninge Helena Bosch 046 622 2873
     

AANBIDDING:

   
Tuin Schalk van Niekerk 046 622 7418
Koor Rentia Els 046 622 2342
Gebed Beryl Hartley 072 800 4472
Blomme Crimora Heunis 046 622 3195
Erediens Erica Botha 046 636 2795
     

Eredienstye:

Grahamstad Elke Sondag 09:00
Riebeek-Oos 1e en 3e Sondag 10:00 (*Sien Program)
Fonteinskloof 2e Sondag 11:00 (*Sien Program)